Verdensmål 17 - Partnerskaber for grønne handlinger

Verdensmålene i Mobilex: Konkrete handlinger og hvorfor det giver mening

Delmål i spil: 17.17

Konkrete indsatser:

Samarbejde med Job- og Kompetencecenter Skanderborg
Mobilex A/S har i mere end 15 år haft tilknyttet borgere i flexjob og jobprøvning med stor succes og vi ønsker at fortsætte samarbejdet med Job- og Kompetencecenter Skanderborg således flere kan få muligheden for at realisere deres potentiale trods udfordringer i livet, og ikke mindst være med til at skabe gode resultater, sammen med os i Mobilex A/S. 


Partnerskab med NordVirk

Vi har oprettet et partnerskab med den socialøkonomiske virksomhed, NordVirk, der løbende afhenter vores brugte IT-udstyr og sælger det videre som ’refurbished IT. NordVirk hjælper mennesker med autisme til uddannelse og beskæftigelse gennem deres partnerskaber med virksomheder.


Deltagelse i netværket ” Grøn Skanderborg”

Mobilex A/S ønsker at bidrage til den grønne omstilling i vores lokalområde og ikke mindst at få inspiration til hvordan vi selv kan blive endnu bedre og endnu mere grønne i måden vi driver virksomhed på. Derfor deltager vi som aktivt medlem i netværket ”Grøn Skanderborg”.