Mere effektiv emballagering og mindre CO2-emissioner

Verdensmålene i Mobilex: Konkrete handlinger og hvorfor det giver mening

Hos Mobilex blev vi i 8 uger ledsaget af en konsulent fra MacMann Berg, som er ekspert inden for FN's 17 verdensmål. Der blev afholdt workshops med vores Mobilex-medarbejdere, og vi arbejdede sammen om vores egne bæredygtige initiativer.


Reduktion af papir- og emballageforbruget

De 8 uger førte til konkrete aktioner og initiativer, som giver flere og flere resultater. Et konkret eksempel på dette er arbejdet med mål 12: Cirkulær produktion og affaldssortering, hvor vi bl.a. ønskede at iværksætte tiltag med fokus på mere effektiv indpakning af Mobilex A/S' produkter. Målet var at minimere vores samlede emballageforbrug og optimere vores emballageenheder. Dette initiativ er forbundet med målet om at reducere vores emballageforbrug med 20% inden 2025.

"Hos Mobilex A/S føler vi os forpligtet til at støtte FN's 17 verdensmål og lade dem have en indflydelse på måden vi driver forretning på, og på vores rolle i produktionskæden. Vi arbejder løbende på at reducere vores emballageforbrug og dermed også vores CO2-udledning. Med udviklingen af vores nye Mobilex Panther rollator lykkedes det os at reducere emballagen af dette produkt med mere end 20%, hvilket også reducerer CO2-emissionerne på grund af den større volumen i containere. Vi mener, at dette er et godt eksempel på fordelene ved at fokusere på FN's mål for bæredygtig udvikling. Som virksomhed kan vi reducere vores transportomkostninger betydeligt og samtidig reducere emballageforbruget og CO2-udledningen til gavn for miljøet. Desuden kan vi tilbyde vores værdsatte Mobilex-forhandlere et Mobilex-produkt af høj kvalitet til en konkurrencedygtig pris, som giver brugerne ´a better life in motion´" siger vores administrerende direktør Thomas Nygaard Christensen.


Den nye Panther rollator

Emballagen til den nye Panther-rollator viser, hvordan det kan gøres. Ved at justere emballagens dimensioner er det lykkedes os at bruge hele 21,8 % mindre pap pr. kasse. På grund af kassernes praktiske L-form kan rollatorerne stables mere effektiv, hvilket betyder, at der nu er plads til flere rollatorer på én palle. Herigennem der kan være 20% mere i hver container, hvilket resulterer i en besparelse på 572,7 kg CO2 pr. container. Dette eksempel viser, hvordan det kan gøres, og af den grund er der dedikeret god plads til de udvalgte verdensmål hos Mobilex, som vi vil fortsætte at arbejde med fremover. Bæredygtighed er ret afgørende at bidrage til for os alle.